25/04/2015 | 0

DB Paul Ryan ca ngợi mở rộng thương mại

DB Paul Ryan ca ngợi mở rộng thương mại

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Paul Ryan của tiểu bang Wisconsin nói về điều luật mới, liên quan tới sự kiểm soát của Quốc Hội đối với các thỏa thuận thương mại mới, mà ông cho rằng sẽ tạo việc làm và tăng lương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Paul Ryan, chủ tịch ủy ban phân bổ ngân sách của Hạ viện, cho biết dự luật quyền quảng bá thương mại sẽ được các nông dân, các nhà sản xuất và các nhà lập pháp từ cả hai đảng ủng hộ rộng rãi. Ông Ryan nói các nhà lập pháp có cơ hội viết ra những quy định trong điều kiện của mình, để nâng đất nước lên các tiêu chuẩn của mình, để tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân. Đây là cơ hội để Hoa Kỳ dẫn đầu, để khôi phục vị trí lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Dân Biểu Paul Ryan lập luận dự luật sẽ tạo cho Quốc Hội sức mạnh để đưa ra những ưu tiên cho cuộc đàm phán thương mại và giữa trách nhiệm quản trị, đặc biệt tại thời điểm Hoa Kỳ đang đàm phán các thỏa thuận thương mại tại Âu Châu và Vành Đai Thái Bình Dương. (Nguyên Trân)