09/05/2015 | 1

DB McClintock ca ngợi dự luật thương mại

DB McClintock ca ngợi dự luật thương mại

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Tom McClintock, tiểu bang California nhấn mạnh tầm quan trọng của Quyền Thúc Đẩy Thương Mại, rằng buộc Tổng Thống Barack Obama với mong muốn của Quốc Hội.

Theo ông McClintock, thương mại có nghĩa là sự thịnh vượng, có thêm thị trường cho các sản phẩm của Hoa Kỳ, thêm nhiều việc làm và lương cao hơn cho người lao động Hoa Kỳ. Ngoài ra, thêm sản phẩm xâm nhập vào nền kinh tế Hoa Kỳ có nghĩa là người tiêu dùng có thêm lựa chọn và giá thấp hơn. Tuy nhiên ông lưu ý, trong khi các thỏa thuận thương mại quan trọng để tránh các qui định thương mại, các tiêu chuẩn lao động bất công, thuế cao hơn và trợ cấp ngoại quốc, thường đẩy người lao động Hoa Kỳ vào thế bất lợi, Hoa Kỳ tối thiểu hóa tham gia vào các thỏa thuận thương mại giữa các quốc gia Á Châu.

Bài diễn văn trên được đưa ra sau khi ông Obama quảng bá cho hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại liên kết Hoa Kỳ với Á Châu và Úc tại trụ sở của Nike ở Oregon. Dân Biểu McClintock tiếp tục nói về Quyền Thúc Đẩy Thương Mại, mà ông cho là quan trọng trong việc hạn chế sự tiếp xúc của tổng thống. Ông tuyên bố ông không tin tưởng tổng thống nên ông ủng hộ dự luật. Không có đạo luật trên, tổng thống có thể đàm phán bất kỳ điều gì ông muốn. (Nguyên Trân)