26/09/2015 | 0

DB Marsha Blackburn kêu gọi hòa giải

DB Marsha Blackburn kêu gọi hòa giải

Washington, DC. (CBS) – Dân biểu Marsha Blackburn tuyên bố đảng Cộng Hòa sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để cắt ngân sách của Planned Parenthood.

Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, vị dân biểu của tiểu bang Tennessee cho biết đảng Cộng Hòa đang thực hiện tiến trình hòa giải. Theo bà Blackburn Hạ Viện đã phát triển đáng kể việc giám sát và điều tra hoạt động của Planned Parenthood. Họ sẽ thành lập một tiểu ban mới, tập trung tòa bộ nguồn lực và quyền triệu tập để đi sâu vào gốc rễ hoạt động khủng khiếp này. Để bảo vệ thai nhi, Hạ Viện sẽ thông qua thêm các dự luật bảo vệ sự sống. Hạ Viện đã biểu quyết cấm phá thai từ thời điểm thai nhi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn. Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục làm hơn nữa để đưa các dự luật đó lên bàn của tổng thống.

Ngoài ra, theo bà Blackburn, để bảo vệ tất cả mọi người dân đóng thuế, đảng Cộng Hòa sẽ nỗ lực gấp đôi để bảo đảm không buộc phải tài trợ Planned Parenthood. Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện đã ngăn chặn nỗ lực giới hạn tài trợ cho Planned Parenthood. Họ bảo vệ tổ chức và hoạt động của tổ chức, mặc dù họ tự do thừa nhận không coi đoạn video. Do đó, đảng Cộng Hòa đang tiến hành quá trình hòa giải, cho phép vượt qua sự cản trở của đảng Dân Chủ tại Thượng Viện và đưa được dự luật lên bàn của tổng thống. (Nguyên Trân)