DB Harley Rouda thăm bảo tàng quân lực VNCH ở Nam Calif nhân ngày Quân Lực 19/6

Nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19/6, vào trưa thứ Ba 16/6/2020 Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda địa hạt 48 nam California đã đến thăm viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và đặt vòng hoa tưởng niệm 81 tử sĩ Nhảy Dù tại thành phố Westminster, Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: