10/10/2015 | 0

DB Conaway kêu gọi bỏ lệnh cấm xuất cảng dầu thô

DB Conaway kêu gọi bỏ lệnh cấm xuất cảng dầu thô

Washington, DC. (CBS) – Dân Biểu Mike Conaway, tiểu bang Texas nói về nỗ lực của đảng Cộng Hòa để dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô.

Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, chủ tịch Ủy Ban Nông Nghiệp Hạ Viện cho biết dỡ bỏ lệnh cấm sẽ tạo thêm nhiều việc làm và giảm giá dầu. Ông cho rằng các chính sách lỗi thời từ những năm 1970 không nên giới hạn khả năng của thế kỷ thứ 21. Theo ông Conaway, vào những năm 1970 giá xăng tăng gấp bốn lần chỉ trong một đêm. Chính phủ phản ứng bằng cách đặt giới hạn lên giá xăng. Nhưng thay vì bảo vệ người tiêu dùng, lệnh cấm chỉ khiến mọi người phải xếp hàng dài tại các chạm xăng. Do đó biện pháp tiếp theo của chính phủ là đặt lệnh cấm xuất cảng dầu. Mục đích là ngăn chặn dầu bị kiểm soát giá chảy ra ngoại quốc, và cố gắng kiểm soát vận mệnh năng lượng của chính mình.

Tuy nhiên, lệnh cấm xuất cảng không bảo vệ mọi người khỏi giá dầu thế giới, không cho phép Hoa Kỳ kiểm soát nguồn cung cấp của chính mình. Thời gian đã thay đổi. Thay vì phụ thuộc vào dầu ngoại quốc, Hoa Kỳ đang trong thời kỳ phục hưng dầu thô ngay tại quê nhà. Tất cả những gì mà lệnh cấm đang làm hiện nay là cản trở kinh tế phát triển tại mỗi tiểu bang Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)