25/10/2015 | 0

DB Boehner kêu gọi gia hạn chương trình chọn trường

DB Boehner kêu gọi gia hạn chương trình chọn trường

Washington, DC. (CBS) – Chủ Tịch Hạ viện John Boehner kêu gọi Tổng Thống Barack Obama và Thượng Viện ủng hộ chương trình chọn trường của Washington, DC. Ông cho rằng giáo dục phải là dân quyền của thế kỷ thứ 21.

Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, vị dân biểu của tiểu bang Ohio cho biết đây là chương trình duy nhất tại Hoa Kỳ, nơi chính phủ liên bang cho phép các gia đình có thu nhập thấp chọn trường phù hợp nhất cho con em mình. Chương trình Cơ Hội Học Bổng DC được thành lập thông qua một nỗ lực lưỡng đảng của Hạ Viện vào năm 2003. Kể từ đó, 6,100 học sinh đã nhận được học bổng để theo học các trường tốt hơn. Năm ngoái, 90% học sinh năm cuối trong chương trình đã tốt nghiệp, đưa tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn nhiều so với tỷ lệ trương bình trong thành phố.

Trong tuần qua, Hạ Viện đã bỏ phiếu để gia hạn chương trình thêm 5 năm nữa. Ông Boehner hy vọng Thượng Viện sẽ làm theo. Ông thừa nhận dự luật sẽ không giải quyết được tất cả mọi vấn đề trường học, nhưng vẫn là một cơ hội để làm gì đó tạo sự khác biệt cho trẻ em. (Nguyên Trân)