21/01/2015 | 0

Đây là khoảng thời gian khó khăn cho người Mỹ, nhưng đây là lúc sang trang

Đây là khoảng thời gian khó khăn cho người Mỹ, nhưng đây là lúc sang trang

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama mở đầu bài diễn văn về Tình Trạng Liên Bang bằng một thông điệp lạc quan gởi đến người Mỹ.

Tối thứ Ba ngày 20 tháng 1, trước mặt Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát, ông Obama nói nền kinh tế đang phát triển, tỷ lệ thất nghiệp hạ thấp hơn trước cuộc khủng hoảng tài chính, và sứ mạng chiến đấu ở Afghanistan vừa kết thúc. Tổng thống sử dụng bài diễn văn hàng năm để thách thức một Quốc Hội hoài nghi thông qua dự luật tăng thuế người giàu có, để giúp cuộc sống của tầng lớp trung lưu vươn lên. Theo ông Obama, đây là lúc chuyển sự đột biến gần đây trong nền kinh tế Hoa Kỳ thành sự cải tiến cho tầng lớp trung lưu, mà nhiều người trong số đó đang đối mặt với cuộc sống khó khăn. Ông đề xuất tăng 320 tỷ Mỹ kim tiền thuế trong thời gian 10 năm tới, để trả cho các khoản giảm thuế và lợi ích giáo dục cho tầng lớp trung lưu.

Ý tưởng của việc tăng thuế người giàu có từ 23.8% lên 28% là điều phổ biến của đảng Dân Chủ, những người đang nhìn xa hơn nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama để hướng tới cuộc bầu cử 2016. Nhưng ý tưởng này chắc chắn sẽ bị dập tắt khi đến tay đảng Cộng Hòa, những người đang kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội sau chiến thắng 4 tháng 11. Trong tuần này, ông Obama sẽ đi Idaho và Kansas để tiếp tục quảng bá các ý tưởng của ông. (Mai Đức)