David Đặng – Người Mang Hình Ảnh Quê Hương Đến Hoa Kỳ

Trong chương trình phóng sự 47 năm sau ngày 30/4/1975, phóng viên Vũ Nhân phỏng vấn Ông David Đặng – chủ Nhân Bến Thành Plaza, Texas, môt thuyền nhân tỵ nạn. Ông đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng, cho xã hội, và đe hình ảnh quê hương đến Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ