18/08/2014 | 0

Đầu tư ngoại quốc trực tiếp tại Trung Cộng suy giảm.

Đầu tư ngoại quốc trực tiếp tại Trung Cộng suy giảm.

Bắc Kinh, Trung Quốc. (Reuters) – Hôm nay Bộ Thương Mại Trung Cộng cho biết đầu tư ngoại quốc trực tiếp hay FDI đã giảm mạnh trong tháng 7, giảm 17% so với cùng thời gian trong năm ngoái.

Phát ngôn viên Thẩm Đan Dương của Bộ Thương Mại bác bỏ dư luận cho rằng FDI bị suy giảm vì do Trung Cộng đang điều tra các công ty được ngoại quốc tài trợ, nói rằng dư luận này không có cơ sở, trong lúc Trung Quốc đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế, sự lên xuống của FDI trong thời gian vài tháng là chuyện bình thường.

FDI trong tháng 7 là 7.8 tỷ mỹ kim, là mức thấp nhất trong vòng thời gian 2 năm. Con số FDI lên xuống từng tháng, nhưng tổng số FDI trong 7 tháng đầu năm nay là 71.14 tỷ mỹ kim, giảm 0.35% so với cùng thời gian năm 2013. Thẩm Đan Dương nói rằng FDI rất quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc từ khi nước này bắt đầu cải cách cách nay 30 năm, các công ty chính của ngoại quốc đã đầu tư tại Trung Quốc trong một thời gian lâu dài, cho nên không thể có việc lo sợ,chuẩn bị rời Trung Quốc vì những vụ điều tra.

Những nước đầu tư chính tại Trung Cộng là Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Nam Hàn, Nhật, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Hòa Lan. Những nước trên chiếm 93.9% tổng số FDI tại Trung Cộng. Anh quốc và Nam Hàn còn gia tăng đầu tư tại Trung Cộng, nhưng các nhà đầu tư Nhật đã giảm đầu tư của họ 45.4%. Đầu tư của Hoa Kỳ giảm 17.4% và đầu tư của Liên Âu giảm 17.5%. Theo Bộ Thương Mại Trung Cộng, đầu tư trực tiếp trong 7 tháng đầu năm nay tập trung nhiều vào lãnh vực dịch vụ, chiếm 55.8%. FDI vào lãnh vực sản xuất giảm 14.26%. (H. Võ)