01/05/2014 | 0

Dấu tình sầu, Yêu & Nếu xa nhau

Chương trình NHẠC THÍNH PHÒNG kỳ này sẽ gửi đến quý vị những bài hát được yêu cầu nhiều nhất như Dấu Tình Sầu (Ngô Thuỵ Miên), Yêu (Vân Phụng) & Nếu Xa Nhau (Đức Huy). Kính mời quý vị cùng thưởng thức.