Đau khổ khi bị gọi ‘Lính Cải Tạo’

Những những người lính VNCH năm xưa đã chịu khổ, chịu nhục hình và bị gọi là Lính Cải Tạo sau cái ngày định mệnh năm ấy. Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH trong tháng tư đen này vẫn được phát sóng, và nhất là sẽ gửi đến quý vị thật nhiều nữa những tâm tình, những kỷ niệm về những chiến công hào hùng của những người lính VNCH, và nhắc cho chúng ta luôn nhớ về những người lính VNCH đã nằm xuống cho tự do của chúng ta. Kính mời quý vị cùng theo dõi.