15/03/2014 | 0

Đậu hủ tôm & Đậu hủ tẩm mè

Đậu hủ “hai món” do Đầu bếp Uyên Thy ngày hôm nay, một lần nữa lại mang chúng ta vào thế giới của đậu hủ. Để có thể làm thêm những món hấp, và chiên từ đậu hủ, mời quý vị cùng theo dõi.