27/10/2013 | 1

‘ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN’ LÀ VÔ NGHĨA

‘ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN’ LÀ VÔ NGHĨA

TIN HÀ NỘI.- Tuy báo chí tường thuật, đa số đại biểu Quốc hội CSVN “tán thành dự thảo hiến pháp”, trong đó có hiến định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhiều cựu viên chức vẫn phản đối. Trong thư ngỏ gửi Quốc hội Việt Nam ghi ngày 23 tháng 10, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, 76 tuổi đảng, cựu thiếu tướng, cựu đại sứ CSVN tại Trung Quốc, cựu Phó Ban Tổ chức Trung ương và hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh, chính yếu tố đất đai thuộc sở hữu toàn dân mang tính chất tước đoạt, rất vô lý đã là nguyên nhân sinh ra biết bao tệ hại, tiêu cực.

Ông Vĩnh kể lại chuyện cũ, theo đó, Đảng CSVN từng hứa hẹn “độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày” để lôi kéo nông dân theo mình. Năm 1955, cải cách ruộng đất tuy sai lầm nghiêm trọng nhưng ruộng đất vẫn là tư hữu. Sau 1975, vì chủ trương xây dựng xã hội chủ nghĩa theo mô hình Stalin, Hiến pháp 1980 mới hiến định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Ông Vĩnh nêu thắc mắc, sự kiện Liên Xô tan rã, cả hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chứng tỏ xã hội chủ nghĩa kìm hãm phát triển, không hiện thực, vậy chúng ta vẫn giữ đất đai thuộc sở hữu toàn dân còn có ý nghĩa gì? Theo ông, đất đai thuộc sở hữu toàn dân là nguyên nhân đẻ ra tham nhũng tràn lan.

Chính quyền từ cấp xã trở lên đã có thể nhân danh nhà nước cấp đất, thu hồi đất, bán đất làm giàu. Ông Vĩnh xem đó là tội ác khiến nhiều gia đình nông dân mất nguồn sinh kế trở thành cầu bơ cầu bất. Đó cũng là sự oán hận chất chứa trong lòng dân chúng, nếu tiếp tục có thể “tức nước vỡ bờ”. Ông Vĩnh kêu gọi Quốc hội lắng nghe ý kiến thực của dân, vì lợi ích của dân mà hủy bó ý định duy trì “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, sửa lại thành “đất đai gồm đa sở hữu”, có sở hữu nhà nước, có sở hữu tư nhân và sở hữu tập thể.