Dập tắt âm mưu cờ đỏ tại Cabramatta

Lợi dụng trận túc cầu Châu Á U23, một nhóm thân cộng cùng với một số du học sinh từ Việt Nam dự định tổ chức buổi xem trực tiếp truyền hình tại vài thành phố ở Úc Châu cùng với chiến dịch sẽ phân phát cờ đỏ để giương lên trong dịp này vào đêm 27/1/2018, đặc biệt là tại Cabramatta Úc châu là nơi có nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản đang sinh sống.

Rất nhiều đồng hương trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales sau khi hay tin đã kéo đến quán cafe De Palm để ngăn chận âm mưu này. Sau cùng, với sự hợp tác của chủ quán cafe, Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales đã thu được một số lớn cờ cộng sản và dập tắt âm mưu này trước khi trận túc cầu kết thúc.