Đập bỏ thư viện quốc gia Sài Gòn chẳng khác nào xóa văn hóa Sài Gòn

Thật ra thì mấy mươi năm qua thư viện quốc gia Sài Gòn đã bị xẻ đất cho mướn làm đủ thứ chuyện như hộp đêm, mở lớp dạy quảng cáo, quán nhậu, nơi đãi tiệc cưới… Và giờ thì chuẩn bị xây cao ốc. Đúng là đau đớn quá. Dọa đập bỏ thư viện quốc gia Sài Gòn chẳng khác nào là một tuyên ngôn xóa bỏ văn hóa Sài Gòn. Ông tân bí thư Đinh La Thăng đã từng nói ông ước ao Sài Gòn trở về vị trí số 1 Đông Nam Á. Nay thì ông chuẩn bị đập bỏ thư viện quốc gia… Đúng như câu nói: Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm.