Đạo luật thuế mới có thật giảm tiền Tax Refund?

Thời gian gần đây rất nhiều người dân Hoa Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy rằng họ phải đóng thuế thêm, hoặc được sở thuế trả lại tiền thuế rất ít. Nguyên nhân vì luật thuế mới có hiệu lực vào năm nay. Phóng viên Tiến Trung tường trình sau đây.