13/12/2018 | 0

Đạo luật Sáng Kiến Tái Bảo Đảm Châu Á: cam kết của Hoa Kỳ ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Đạo luật Sáng Kiến Tái Bảo Đảm Châu Á: cam kết của Hoa Kỳ ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Ông Cory Gardner - Ảnh: Reuters

Washington, D.C – Theo bản tin từ tờ Straits Times, đạo luật Sáng kiến tái bảo đảm châu Á (Aria), được coi là một dấu hiệu quan trọng về sự ủng hộ của lưỡng đảng nhằm tăng cường sự cam kết của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Đạo luật Aria được Thượng viện thông qua vào ngày 4 tháng 12, và hiện đang được cộng đồng chính sách châu Á và các nhà ngoại giao châu Á theo dõi chặt chẽ.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Cory Gardner, người đệ trình dự luật Aria cho biết, nếu được thông qua, đạo luật sẽ mang lại một bộ khung chính sách để hỗ trợ cam kết của Hoa Kỳ về một “khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do, cởi mở và dựa trên trật tự quốc tế.” Bên cạnh đó, đạo luật sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ sử dụng 1.5 tỷ Mỹ kim hàng năm, trong vòng 5 năm, để tài trợ cho các hoạt động đã được hoạch định từ trước, bao gồm cả sự tham gia và hỗ trợ về quân sự, ngoại giao và kinh tế. Đạo luật còn yêu cầu Hoa Kỳ tái tham gia các hiệp ước hoặc liên minh ở châu Á – Thái Bình Dương. Và tất nhiên là đạo luật Aria cũng tính đến những cạnh tranh chiến lược ngày càng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.

Tiến sĩ Lindsey Ford, giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị – an ninh cho Viện chính sách xã hội châu Á, cho biết nếu đạo luật Aria được thông qua, nó sẽ trở thành một trong những luật pháp tài trợ có hiệu quả lớn nhất đối với châu Á mà Quốc hội Hoa Kỳ từng thông qua trong nhiều năm nay. Theo bà Ford, đạo luật nói trên rất toàn diện, chứ không chỉ là một cái nhìn phiến diện về Bắc Hàn hay Trung Cộng, hay là một văn bản dùng để chỉ trích Trung Cộng, mà là một cái nhìn toàn thể về cách mà Quốc hội có thể ảnh hưởng đến chiến lược của Hoa Kỳ. (Mộc Miên)