Đạo Diễn Thanh Tâm Giới Thiệu Phim “Bóng Quá Khứ”

Vào chiều Chúa Nhật 1/5/2022 tại Bowers Museum thành phố Santa Ana Nam California, trong buổi ra mắt và triển lãm do Viện Bảo Tàng Di Sản người Việt tổ chức, đạo diễn Thanh Tâm đã giới thiệu và trình chiếu bộ phim “Bóng Quá Khứ” (A Realm of Return). Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: