16/01/2022 | 14

Đánh giá năm đầu tiên của chính quyền Tổng Thống Biden

Đánh giá năm đầu tiên của chính quyền Tổng Thống Biden

Đài truyền hình CBS đã thực hiện một cuộc thăm dò người Mỹ nghĩ gì sau một năm dưới sự điều hành của chính quyền Biden. Cảm nhận của người Mỹ là họ cảm thấy tình hình tồi tệ hơn hiện nay về đại dịch và nền kinh tế so với những gì chính quyền của ông đã làm ở đầu nhiệm kỳ, và xếp hạng của ông Biden đã bị ảnh hưởng vì điều này.

Ở một cấp độ khác, người Mỹ nói rằng họ không hoàn toàn đổ lỗi cho các chính sách của tổng thống Biden, nhưng đa số nói rằng tổng thống Biden không quan tâm đầy đủ đến nền kinh tế hoặc lạm phát – và đây là vấn đề quan tâm hàng đầu của họ.

Khi được hỏi điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của họ từ đây, câu trả lời của mọi người là tập trung vào lạm phát, chứ không phải các dự luật đang tranh cải tại quốc hội.  Những người thường chỉ trích tổng thống Biden cho rằng việc đưa ra kế hoạch giãm lạm phát quan trọng hơn là việc thông qua dự luật Build Back Better.

Xếp hạng công việc của tổng thống Biden về việc giải quyết đại dịch COVID giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông và khi được hỏi cụ thể tại sao họ không nghĩ rằng tổng thống đang có các kế hoạch tốt, 2/3 trích dẫn thông tin về sự bùng phát là khó hiểu. Rất ít người cho rằng đó là do thiếu tiêm chủng.  Hầu hết những người được thăm dò nói rằng nền kinh tế đang tồi tệ. Hầu hết cũng nói rằng nỗ lực chống đại dịch đang diễn ra tồi tệ.

Chỉ 35% nói rằng các chính sách của tổng thống Biden đang cải thiện tình hình coronavirus và 25% nói rằng tổng thống đang làm cho nền kinh tế tốt hơn. Một nửa nói rằng chính quyền Biden đang làm cho kinh tế tồi tệ hơn.