24/11/2016 | 2

Đảng xanh quyên 2.5 triệu mỹ kim để đếm lại phiếu ở Wisconsin

Đảng xanh quyên 2.5 triệu mỹ kim để đếm lại phiếu ở Wisconsin

Madison, Wisconsin – Cựu ứng cử viên Đảng Xanh Jill Stein cho biết bà hoàn thành mục tiêu quyên góp 2.5 triệu Mỹ kim để yêu cầu đếm lại phiếu ở tiểu bang Wisconsin.

Đây là một trong 3 tiểu bang mà bà Stein tin rằng bà là người có nhiều phiếu phổ thông nhất. Theo ban tranh cử của bà Stein, họ sẽ yêu cầu tiểu bang này xác minh tổng số phiếu bầu đếm bằng máy điện tử, vì họ cho rằng máy điện tử dễ bị hacker đột nhập hoặc gài phần mềm chứa virus độc hại, để can thiệp vào kết quả bầu cử. Ban tranh cử của bà Stein cũng cho biết bà có ý định quyên góp thêm 2 triệu Mỹ kim nữa để đếm lại phiếu ở tiểu bang Michigan và Pennsylvania. Họ cho biết bà Stein tin rằng nhờ vào gian lận hoặc lừa đảo nên ông Trump mới chiến thắng ở 3 tiểu bang trọng điểm này.

Ban tranh cử trích lời một nhóm chuyên gia phân tích, nói rằng số phiếu ở 3 tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania có những biểu hiện bất thường, do dó họ muốn kiểm phiếu lại và họ có quyền yêu cầu điều đó. Trên thực tế, kết quả bầu cử cho thấy ông Trump và bà Clinton hầu như bất phân thắng bại ở 3 tiểu bang trên. Ông Trump chỉ giành chiến thắng với một tỷ lệ rất nhỏ. Tính tỷ lệ phiếu phổ thông, bà Clinton được 48%, ông Trump được 47% và bà Stein chỉ được 1%. (Mai Đức)