18/08/2016 | 1

Đảng Xanh khuyến dụ người ủng hộ Bernie Sanders

Đảng Xanh khuyến dụ người ủng hộ Bernie Sanders

New York, New York. (CBS) – CNN tổ chức một cuộc trò chuyện với ứng cử viên tổng thống của Đảng Xanh Jill Stein, và phó tổng thống của bà Ajamu Baraka vào chiều hôm qua.

Hiện nay bà Stein được 5% ủng hộ, và bà cần thêm 15% nữa để có thể tham gia vào các cuộc tranh luận. Bà và ứng cử viên tổng thống cựu thống đốc New Mexico Gary Johnson đệ đơn kiện để được tham gia, nhưng đơn kiện bị tòa án bác bỏ. Bà Stein là bác sĩ nghỉ hưu, còn ông Baraka là một nhà hoạt động về nhân quyền.

Trong cuộc trò chuyện, bà tìm cách lôi kéo những người từng ủng hộ Thượng Nghị sĩ Bernie Sanders. Bà mô tả đảng Xanh của bà là một sự thay thế tốt đẹp hơn, so với 2 ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump. Bà đặc biệt chỉ trích bà Clinton, nói rằng bà Clinton không đại diện cho những gì mà họ đang mong đợi. Bà kêu gọi những người ủng hộ ông Sanders nên xem đảng Xanh là kế hoạch B. Bà biết họ đang thất vọng, nhưng họ vẫn có thể xây dựng chiến dịch cách mạng của họ ngày càng vững mạnh hơn.

Bà Stein nhấn mạnh trong các cuộc vận động của ông Sanders, mọi người hiểu được điều gì có thể xảy ra khi có một chiến dịch mang tính cách mạng bên trong một đảng phái chống cách mạng. Bà nói ông Sanders làm điều đúng và người ủng hộ ông cũng làm điều đúng. Nhưng chính trường hiện nay không phải là sân chơi công bằng đối với họ. (Mai Đức)