Đảng Việt Tân Úc Châu tổ chức ngày kỷ niệm Quốc Tế Nhân Quyền 2015

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 13/12/15 tại Freedom Plaza (Úc Châu), Đảng Việt Tân tại Úc Châu đã tổ chức một buổi sinh hoạt nhằm kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Tại đây, các hình ảnh về tội ác của Cộng Sản đã được trưng bày. Chúng tôi nhân thấy có sự hiện diện của các đại diện cộng đồng liên bang, tiểu bang cùng với các chính khách của Úc Châu như dân biểu, thượng nghị sĩ và các nghị viên, và đặc biệt sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ tại Úc. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.