Đảng Việt Tân tại Canada gây quỹ cho các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội

Canh tân một nước Việt Nam giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế là mục tiêu theo đuổi của Đảng Việt Tân. Đây là cuộc cách mạng miên viễn nhằm đổi mới đất nước mọi mặt qua mọi thế hệ. Phóng viên Thanh Tâm đã có mặt tại buổi gây quỹ của Đảng Việt Tân – cơ sở Toronto, Canada để ghi nhận những hình ảnh trong buổi gây quỹ cho các nhà đấu tranh tại quốc nội, và lắng nghe lời chia sẻ của những đảng viên Việt Tân từ trong nước, đó là anh Paulus Lê Sơn và Thái Văn Dung. Mời quý vị đón xem.