09/06/2017 | 0

Đảng viên xin ra khỏi đảng CSVN nhưng không được giải quyết

Đảng viên xin ra khỏi đảng CSVN nhưng không được giải quyết

(Ảnh: Chân Trời Mới)

Vào sáng ngày 07 tháng 6 năm 2017, ông Trịnh Văn Bản, cán bộ Ngân Hàng Chính Sách Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã làm đơn xin ra khỏi đảng CSVN, nhưng không được đảng giải quyết.

Ông Trịnh Văn Bản cho biết: “Tôi là một đảng viên đã cống hiến 27 năm tuổi thanh xuân cho đảng. Nhưng nay tôi thấy, lãnh đạo chi bộ đảng thuộc Ngân Hàng Chính Sách Tiên Du đã ăn hối lộ. Nhưng tôi khiếu nại và chất vấn thì bị trù dập, bị khiển trách, bị kỷ luật trước đảng. Gần 27 năm qua, tôi đóng tiền lệ phí đảng để cho bọn họ ăn chặn, nên tôi đã viết đơn xin ra khỏi đảng từ tháng 13/3/2017,đọc trước chi bộ ngày 14/4/2017. Nhưng đến hôm nay, họ vẫn không giải quyết và chấp thuận để tôi ra khỏi đảng CSVN”.

Theo ông Bản thì có có thể đảng CSVN muốn giữ ông để “kỷ luật, trừng phạt theo luật rừng”, vì ông có những việc làm tố cáo lãnh đạo chi bộ đảng tham ô, tham nhũng.

“Tập thể cán bộ ngân hàng là một lũ a dua để lập hồ sơ khống, móc túi tiền ngân sách nhà nước và làm khổ người dân nghèo. Tôi không đồng tình với quan điểm của họ nên cô lập và nói ‘tôi không xứng đáng là đảng viên cộng sản’ nên tôi nhận thấy điều đó đúng và xin ra khỏi đảng.” – ông Bản phân trần.

Ông Bản cũng cho biết thêm là bà Nguyễn Thị Ánh, lãnh đạo ngân hàng đã chỉ trích việc làm tố cáo các cán bộ tham ô của ông trong một cuộc họp chi bộ. Vị lãnh đạo ngân hàng này cho rằng ông vì lợi ích cá nhân mà không đặt lợi ích Đảng lên hàng đầu.

“Xét thấy, tôi còn ở trong đảng ngày nào thì tôi còn làm hại dân ngày ấy nên tôi đã viết đơn xin ra khỏi đảng.” – ông Bản cương quyết.

Đến thời điểm hiện giờ, lãnh đạo đảng CSVN vẫn chưa chấp thuận yêu cầu ra khỏi đảng của ông Bản.

Nguyên Nguyễn / SBTN