07/12/2017 | 1

Đảng viên CSVN không được xây dựng xã hội dân sự và tham gia tổ chức tôn giáo

Đảng viên CSVN không được xây dựng xã hội dân sự và tham gia tổ chức tôn giáo

(Ảnh: AFP)

Trong một văn bản dài gần 20,000 chữ, tương đương 100 trang đánh máy, bộ chính trị đảng CSVN vừa liệt kê ra hàng trăm vi phạm để một đảng viên có thể bị khai trừ khỏi đảng.

Văn bản mang chữ ký của ông Trần Quốc Vượng, ủy viên bộ chính trị kiêm chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.

Hầu hết nội dung văn bản dài dòng này chỉ là những điều khoản cóp nhặt từ bộ luật hình sự của chế độ, với những tội phạm thông thường. Nhưng vài điều cấm nổi bật cho thấy đảng viên cộng sản ở Việt Nam hiện là những người bị mất nhân quyền và nhân phẩm nhiều nhất, nếu các điều cấm này được áp đặt lên họ một cách rốt ráo.

Trong số những vi phạm nghiêm trọng, có điều 7.3.b là: “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập’, ‘xã hội dân sự’, ‘đa nguyên, đa đảng'”.

Điều này có nghĩa là, một đảng viên cộng sản không được quyền công nhận đa nguyên và thậm chí không được thực hiện… “xã hội dân sự”!

Quyền tự do tôn giáo của đảng viên cộng sản cũng bị vi phạm nghiêm trọng với điều 34.2.a là: “Tự ý theo tôn giáo hoặc nhận giữ các chức sắc của các tổ chức tôn giáo mà không báo cáo, xin ý kiến chi bộ và tổ chức đảng quản lý trực tiếp hoặc đã báo cáo nhưng chưa được các tổ chức đảng có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản…”.

Huy Lam / SBTN