07/10/2019 | 0

Đảng viên bị cách chức vì sai phạm ở Formosa để được quy hoạch vào lãnh đạo

Đảng viên bị cách chức vì sai phạm ở Formosa để được quy hoạch vào lãnh đạo

Lương Duy Hanh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi Trẻ ngày 7 tháng 10 năm 2019 loan tin, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cộng sản Việt Nam vừa đồng ý cho ông Lương Duy Hanh ngồi vào hai vị trí: Vụ trưởng vụ Thẩm định, và Vụ trưởng vụ Cai quản chất thải của bộ Tài Nguyên và Môi trường. Ngoài ra, ông Hanh còn được quy hoạch thêm vào vị trí Vụ phó vụ Khoa học công nghệ, nhưng chức vụ này vẫn chưa được phê duyệt vì đang chờ quy trình.

Quyết định này gây xôn xao dư luận. Vì sau khi thảm hoạ môi trường Formosa xảy ra, Uỷ ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật cách chức đối với tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Hanh. Tiếp đến vào tháng 6 năm 2017, ông Hanh bị bộ Tài nguyên và môi trường cách chức Trưởng cơ quan kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, rồi điều chuyển về làm chuyên viên vụ Pháp chế của bộ này. Nguyên nhân là ông Hanh đã thiếu trách nhiệm trong việc thanh tra đối với dự án của Formosa, không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thực hiện công trình, và vận hành thử nghiệm của Formosa.

Giải thích cho hành động này, phía bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, theo quy định thì ông Hanh chỉ bị thi hành kỷ luật trong một năm, đến nay ông này đã hết thời hạn thi hành. Đồng thời, trong thời gian thi hành án kỷ luật, ông Hanh không có vi phạm nào khác, nên ông được đưa vào quy hoạch các chức vụ lãnh đạo để cho ông này có cơ hội phấn đấu. Và các quyết định trên mới chỉ là bước đầu chứ chưa phải quyết định là bổ nhiệm chính thức.

An Nhiên