21/12/2015 | 1

Đảng Nhân Dân không đủ đa số thành lập chính phủ

Đảng Nhân Dân không đủ đa số thành lập chính phủ

Madrid, Tây Ban Nha. (Reuters) – Đảng Nhân dân của Thủ tướng Mariano Rajoy đã chiến thắng cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật, 20 tháng 12, nhưng không đủ số ghế để có thể tự thành lập chính phủ.

Trong lúc đó, những nhà lãnh đạo đảng Podemos và người ủng hộ tập trung ở thủ đô Madris ăn mừng được về hàng thứ 3. Năm đảng thiên tả do đảng Xã Hội và Podemos lãnh đạo chiếm được 175 ghế quốc hội, chỉ thiếu một ghế để chiếm đa số. cuộc bầu cử Tây Ban Nha trong ngày Chủ Nhật được coi là cuộc bầu cử lịch sử không ổn định nhất ở Tây Ban Nha trong thời gian 40 năm qua, mở đầu cho giai đoạn phải thương lượng để thành lập liên minh cầm quyền. Sự xuất hiện của 2 đảng mới Podemos và Ciudadanos đã làm thay đổi tình trạng chính trị Tây Ban Nha từ lâu đã do đảng Nhân dân hay Xã hội thay nhau lên cầm quyền. Quan tâm đối với nền kinh tế, nạn thất nghiệp đã quyết định lá phiếu của cử tri.

Tây Ban Nha đang có nạn thất nghiệp đứng hàng thứ nhì ở Liên Âu, chỉ đứng sau Hy Lạp. Theo Viện Thống kê Quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên dưới 25 tuổi trong đệ tam tam cá nguyệt năm 2015 là 46.5%. Cử tri hy vọng sau cuộc bầu cử, chính phủ mới sẽ có khả năng thực hiện những chương trình cải cách, đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. (Robert Võ)