09/11/2015 | 1

Đảng LM Dân Chủ của bà Suu Kyi chiến thắng

Đảng LM Dân Chủ của bà Suu Kyi chiến thắng

Yangon – Myanmar. (Reuters) – Tại trụ sở trung ương của Liên minh Dân chủ ở Yangon, người ủng hộ đã reo hò sau khi nghe tin kết quả bầu cử.

Vào cuối ngày Thứ Hai, với 28 ghế được thông báo tại thành phố Yangon, Liên minh Dân chủ đã chiếm được 25 ghế. Quyền chủ tịch đảng Liên minh Đoàn kết Phát triển đang cầm quyền đã lên tiếng thừa nhận thất bại. Những người tập trung tại trụ sở Liên minh Dân chủ hy vọng Liên minh sẽ thành lập chính phủ sau chiến thắng. Cô Hla Hla Thein nói rằng cô ta tin tưởng Liên minh Dân chủ phải thắng, cô ta đã mua vé phi cơ từ ngoại quốc trở về để bỏ phiếu. Bà Daw Zar Choi Myo nói rằng lần này chính phủ phải nằm trong tay đảng chiến thắng.

Liên minh Dân chủ cho biết theo kết quả từ các phòng phiếu trên toàn quốc, Liên minh chiếm trên 70% số ghế trong quốc hội, trên con số 2/3 cần thiết để thành lập chính phủ. Liên minh Dân chủ đã từng thắng lớn cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội cầm quyền không chấp nhận kết quả. Lần này đảng cầm quyền được thành lập bởi những cựu tướng lãnh, sĩ quan quân đội về hưu và chỉ huy trưởng quân đội hứa tôn trọng kết quả.

Mặc dù Liên minh Dân chủ thắng lớn, khó đoán được tương lai dân chủ của Myanmar. Bản hiến pháp do quân đội soạn thảo bảo đảm tự động phân chia 25% số ghế trong quốc hội cho quân đội mà không cần bầu, và chỉ huy trưởng quân đội có quyền chỉ định 3 bộ trưởng quan trọng nhất trong chính phủ là bộ nội vụ, quốc phòng và an ninh biên giới. Bản hiến pháp cũng xác định quân đội có quyền nắm giữ chính phủ trong những tình trạng đặc biệt. Nền kinh tế Myanmar hiện nằm trong tay các tổ hợp của quân đội. (Robert Võ)