Đang du lịch hoặc du học có thể được bảo lãnh ở lại Hoa Kỳ không?

Chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này luật sư Trần Văn Hòa sẽ giái đáp những câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình thuộc vấn đề “Luật di trú”. Nhưng người đi du lịch hoặc đang du học tại Hoa Kỳ có thể được bảo lãnh ở lại Hoa Kỳ hay không? Vợ bảo lãnh chồng thì những đứa con có được đi theo chung với bộ hồ sơ hay không? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình để hiểu thêm về những vấn đề này.