06/06/2018 | 3

Đảng Dân Chủ vượt qua thử thách trong kỳ bầu cử sơ bộ tại California

Đảng Dân Chủ vượt qua thử thách trong kỳ bầu cử sơ bộ tại California

Ảnh: CBS

Sacramento, California – Theo tin Reuters, đảng Dân Chủ ở California hầu như vượt qua được hệ thống bầu cử bất thường ở tiểu bang này, để tiếp tục là một thách thức to lớn của đảng Cộng Hòa trong tất cả các vị trí  tranh đua vào Quốc Hội Liên Bang.

Đảng Dân Chủ cần lấy lại ít nhất 23 ghế để chiếm lại vị thế đa số tại Hạ Viện Liên Bang. Hệ thống lựa chọn ứng cử viên bất thường của tiểu bang California quy định rằng chỉ hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu nhất sẽ tiếp tục tranh đua trong tháng 11, bất kể họ thuộc đảng phái nào. Quy định bất thường này trước đây làm dấy lên nguy cơ đảng Dân Chủ không có cơ hội tranh đua trong tháng 11 tại những khu vực bầu cử ở phía Nam Los Angeles, là những khu vực bảo thủ. Tuy nhiên sau ngày bầu cử hôm qua 5 tháng 6, kết quả lạc quan cho thấy nhiều ứng cử viên Dân Chủ vẫn dành được quyền vào vòng bầu cử chung kết.

Trong cuộc đua vào vị trí thống đốc tiểu bang California, ứng cử viên Cộng Hòa John Cox sẽ tranh đua với ứng cử viên Dân Chủ Gavin Newsom trong kỳ bầu cử tháng 11. (Mai Đức)