27/06/2014 | 0

Đảng Dân Chủ tổ chức hội nghị ở Texas

Đảng Dân Chủ tổ chức hội nghị ở Texas

Dallas, Texas. (CBS) – Thành phố Dallas chào đón hàng ngàn thành viên Dân Chủ Texas đến tham dự Hội nghị 2014, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Kay Bailey Hutchison ở trung tâm thành phố.
Các vấn đề của phụ nữ sẽ là những điểm nổi bật của sự kiện kéo dài 3 ngày. Trong số các diễn giả quan trọng của năm nay, có 2 người đang ganh đua nhau để trở thành 2 phụ nữ đầu tiên ra ứng cử tại tiểu bang Texas. Đó là Wendy Davis ứng cử chức vụ thống đốc; và Leticia Van de Putte ứng cử chức vụ phó thống đốc.
Trả lời cho câu hỏi của đài KERA, Chủ tịch đảng Dân Chủ Texas Gilberto Hinojosa nói 2 phụ nữ này đang quảng bá một thông điệp phù hợp với cuộc sống xã hội ở Texas.
Chủ đề của Hội nghị là Một Lời Hứa Texas. Các vấn đề sẽ được thảo luận bao gồm kinh phí cho giáo dục công cộng, tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, công ăn việc làm được trả lương tốt, chăm sóc môi trường và đối xử bình đẳng đối với phụ nữ.
Theo ông Hinojosa, người nhập cư cũng là một chủ đề quan trọng được đưa ra thảo luận, và các thành viên Dân Chủ tiểu bang sẽ kêu gọi một cải cách nhập cư lớn.
Ban tổ chức ước tính có khoảng 6 ngàn người tham dự. (B. Nga)