24/02/2015 | 1

Đảng Dân Chủ Thượng Viện chặn việc cấp ngân sách cho Bộ Nội An lần thứ tư

Đảng Dân Chủ Thượng Viện chặn việc cấp ngân sách cho Bộ Nội An lần thứ tư

Washington, DC. (Reuters) – Đảng Dân Chủ Thượng Viện một lần nữa ngăn chặn nỗ lực thông qua dự luật cấp ngân sách cho Bộ Nội An tại buổi bỏ phiếu hôm thứ Hai.

Dự luật bị bác vì trong đó có điều kiện cắt bỏ sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Obama. Thất bại này khiến khối đa số Cộng Hòa tại Quốc Hội cần phải tìm kiếm chiến lược mới, trước thời hạn chót là thứ Sáu 27 tháng 2 để tránh việc Bộ Nội An phải đóng cửa. Với kết quả 47 trên 46, buổi bỏ phiếu hôm thứ Hai là thất bại thứ tư liên tiếp của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện, khi họ mở cuộc tranh luận để thông qua dự luật cung cấp 39.7 tỷ Mỹ kim cho Bộ Nội An đã được Hạ Viện thông qua. Tuy nhiên điều kiện của dự luật là Bộ Nội An không được chi xài ngân sách mới cho hai chương trình nhập cư của ông Obama. Chương trình 1 nhằm hoãn việc trục xuất hơn 5 triệu người sống bất hợp pháp ở Mỹ. Và chương trình 2 nhằm hoãn việc trục xuất cho 600 ngàn người được cho là đủ thời hạn ở lại nước Mỹ.

Thượng Viện Cộng Hòa cần có 60 phiếu mới vượt qua được sự cản trở của đảng Dân Chủ. Cũng trong hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Nội An Jeh Johnson cảnh báo từ 75% tới 80% nhân viên của ông sẽ phải làm việc không lương, trong khi đó sẽ có 30,000 người khác buộc phải nghỉ ở nhà cho đến khi ngân sách mới được phê duyệt. Ông nói sự gián đoạn này sẽ làm tổn thương khả năng bảo vệ an ninh trước các mối đe dọa như phiến quân Hồi giáo. (Mai Đức)