11/09/2015 | 1

Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện bỏ phiếu bảo vệ thỏa thuận nguyên tử Iran

Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện bỏ phiếu bảo vệ thỏa thuận nguyên tử Iran

Washington, DC. (Reuters) – Một dự luật của đảng Cộng Hòa nhằm xóa bỏ thỏa thuận nguyên tử với Iran, bị ngăn chặn sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng Viện hôm thứ Năm.

Kết quả bỏ phiếu mang lại một chiến thắng nữa trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Dân Chủ Obama. Với kết quả 58 thuận và 42 chống, dự luật phản đối thỏa thuận nguyên tử hoàn toàn bị thất bại, vì không thể có được con số 60 phiếu cần thiết để mở ra cuộc tranh luận cho dự luật. Thượng Nghị sĩ của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cân nhắc trong nhiều giờ liền trước khi bắt đầu việc bỏ phiếu. Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa Lindsay Graham nói nếu thỏa thuận nguyên tử được chấp thuận, nghĩa là người Mỹ hào phóng tặng 100 tỷ Mỹ kim cho Ayatollah Ali Khamenei, là lãnh tụ bảo thủ tối cao của Iran. Ông Khamenei không cần làm gì cũng có được một quả bom nguyên tử. Và không cần suy nghĩ nhiều cũng biết trái bom nguyên tử đó sẽ được sử dụng để tấn công nước nào.

Thượng Nghị sĩ Dân Chủ Barbara Mikulski nói sau khi xem xét tất cả các lựa chọn thay thế, mà bà tin rằng có hiệu lực hạn chế, bà tuyên bố ủng hộ thỏa thuận. Tuy nhiên sau đó, Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell là lãnh đạo phe đa số, lập tức thực hiện các bước, cho phép Thượng Viện tổ chức một buổi bỏ phiếu khác về thỏa thuận nguyên tử Iran. (Mai Đức)