26/02/2019 | 0

Đảng Dân Chủ không còn lo ngại về vấn đề kiểm soát súng đạn

Đảng Dân Chủ không còn lo ngại về vấn đề kiểm soát súng đạn

Ảnh: CNN

Washington, DC – Theo tin từ CNN, trong tuần này Hạ viện sẽ thông qua luật kiểm soát súng đạn quan trọng nhất, kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Bill Clinton. Ngoài ra, quyết định này cũng nhấn mạnh sự chuyển đổi trọng tâm của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, điều luật này sẽ không được thông qua ở Thượng viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Với dự luật kiểm tra lý lịch đối với tất cả các giao dịch mua bán súng đạn, đây sẽ là lần đầu tiên Hạ viện thông qua dự luật kiểm soát súng đạn kể từ tháng 8 năm 1994.

Theo đài CNN, dự luật về tội phạm năm 1994 bao gồm lệnh cấm vũ khí sát thương. Trong khi 77 dân biểu Dân Chủ – chủ yếu đại diện các quận nông thôn, quận có người lao động và quận miền Nam – phản đối lệnh cấm năm 1994, những người ủng hộ kỳ vọng rằng số lượng dân biểu Dân Chủ phản đối dự luật kiểm tra lý lịch sẽ không vượt qua con số 10.

Sở dĩ đảng Dân Chủ có chung quan điểm về dự luật là do sự ủng hộ của 80% dân chúng. Dù vậy, sự đồng thuận của đảng Dân Chủ cũng phản ánh sự thay đổi có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của vấn đề kiểm soát súng đạn. So với thập niên 90 hoặc đầu thập niên 2000, Hạ viện giờ đây không phụ thuộc vào các quận có số lượng lớn cử tri công nhân và nông thôn. Thay vào đó, đảng Dân Chủ tập trung vào các quận thành thị và ngoại ô, có cử tri đa dạng và trí thức. Sự sẵn sàng của hầu hết các dân biểu Dân Chủ đối với các biện pháp kiểm soát súng mới  cho thấy đảng này đang thay đổi động cơ và trọng tâm.

Suốt nhiều năm qua, các vấn đề về phá thai, quyền của người đồng tính, súng đạn, bình đẳng sắc tộc và di dân, đã chia rẽ nội bộ đảng Dân Chủ ở Hạ viện, vốn đang cố gắng bảo vệ số ghế ở các quận nông thôn và miền Nam. Giờ đây, các vấn đề xã hội trên đã không còn chia rẽ một đảng Dân Chủ đang tập trung vào các thành phố lớn. (Mộc Miên)