23/06/2017 | 1

Đảng Dân Chủ: dự luật bảo hiểm sức khỏe của Thượng Viện còn tệ hơn của Hạ Viện

Đảng Dân Chủ: dự luật bảo hiểm sức khỏe của Thượng Viện còn tệ hơn của Hạ Viện

Washington DC. (Reuters) – Sau khi văn bản dự luật bảo hiểm sức khỏe Trumpcare của Thượng Viện được phát hành, đảng Dân Chủ cho rằng dự luật này còn “tệ hại” hơn dự luật được Hạ Viện thông qua vào đầu tháng 5.

CBS News nhận thấy “sự tệ hại” nằm ở 3 điều quan trọng sau đây:

Thứ nhất là khoản trợ cấp. Dự luật của Thượng Viện “phớt lờ” mục tín dụng thuế căn-cứ-trên-độ-tuổi trong dự luật của Hạ Viện, và hoàn toàn không dựa vào căn-cứ-theo-thu-nhập như Obamacare. Đối với Obamacare, khoản trợ cấp dành cho người có thu nhập thấp là 400%. Dự luật của Thượng Viện giảm xuống còn 350% của mức nghèo đói, nghĩa là những người vượt vượt trên mức đó có thể đối mặt với bảo phí không thể trả nổi. Ngoài ra Dự luật của Thượng Viện giữ nguyên mục tín dụng thuế căn-cứ-trên-độ-tuổi, nghĩa là người cao niên đóng bảo phí gấp 5 lần người trẻ tuổi hơn.

Thứ nhì là bệnh có từ trước. Đối với Obamacare, người bị mắc bệnh từ trước đóng bảo phí như những người khác. Dự luật của Thượng Viện ghi rằng người bị mắc bệnh từ trước “được hưởng cùng chính sách” với những người khác. Đảng Dân Chủ lưu ý người Mỹ về cụm từ “được hưởng cùng chính sách”, coi chừng bị mắc bẫy. Nghĩa là các tiểu bang được phép đặt ra những chính sách khác nhau để phù hợp với chính sách của các công ty bảo hiểm. Nghĩa là người có bệnh từ trước có khả năng sẽ phải trả bảo phí cao hơn rất nhiều so với Obamacare.

Thứ ba là cắt giảm chương trình y tế Medicaid.  Việc mở rộng Medicaid bị loại bỏ, tác động tới cuộc sống của 70 triệu người gồm lợi thức thấp, lão niên và khuyết tật. Dự luật của Thượng Viện giới hạn quỹ liên bang đưa tiền xuống tiểu bang, đi dần tới mục tiêu xóa bỏ Medicaid. (Mai Đức)

TAGS: Trumpcare