18/03/2016 | 1

Đảng Dân Chủ chỉ trích đảng Cộng Hòa về đề cử người vào Tối Cao Pháp Viện

Đảng Dân Chủ chỉ  trích đảng Cộng Hòa về đề cử người vào Tối Cao Pháp Viện

Washington, DC. (Reuters) – Thượng Nghị sĩ đảng Dân Chủ chỉ trích Thượng Nghị sĩ đảng Cộng Hòa vì kế hoạch ngăn chặn ông Merrick Garland, là người được Tổng thống Obama đề cử vào Tối cao Pháp viện.

Lãnh đạo Cộng Hòa ở Thượng Viện tuyên bố sẽ không tổ chức phiên điều trần xác nhận cho bất cứ ứng cử viên nào được ông Obama đề cử. Đảng Cộng Hòa nói họ muốn tổng thống tiếp theo làm công việc này, hy vọng đảng của họ sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2016. Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Harry Reid chỉ trích lập trường của đảng Cộng Hòa, nói đây là việc mà Quốc Hội phải làm, đó là chuẩn thuận một ứng cử viên vào Tối cao Pháp viện do Tổng thống Obama đề cử.

Ông Reid chỉ trích lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell đang dẫn dắt thành viên của đảng đi vào chỗ nguy hiểm. Và một ngày nào đó, họ sẽ hối tiếc vì nhắm mắt đi theo ông. Ông Garland 63 tuổi, được xem là người theo xu hướng trung dung, có thể sẽ được đảng Cộng Hòa chấp thuận giữa nỗi lo họ sẽ mất quyền kiểm soát Thượng Viện sau cuộc bầu cử tháng 11. Nếu đảng Cộng Hòa không làm căng quá thì một cuộc điều trần xác nhận ông Garland sẽ được tổ chức, và buổi bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào cuối tháng 5. (Mai Đức)