09/06/2021 | 1

Đảng Dân Chủ cáo buộc nền chính trị Hoa Kỳ đang trao quyền lực cho nhóm dân số thiểu số

Đảng Dân Chủ cáo buộc nền chính trị Hoa Kỳ đang trao quyền lực cho nhóm dân số thiểu số

Tin Washington DC – Theo truyền thống chính trị Hoa Kỳ, quốc gia sẽ được điều hành bởi nhóm dân số đa số, và nhóm thiểu số sẽ được hưởng các quyền lợi dân sự. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người Dân Chủ cho rằng hệ thống chính trị đang đi sai hướng, và tạo ra một chính quyền được điều hành bởi nhóm người thiểu số.

Hai lần trong 20 năm qua, ứng cử viên Dân Chủ nhận được nhiều phiếu bầu hơn, nhưng lại thua trong cuộc tranh cử tổng thống. Hiện tại, khi quá trình tái phân chia địa hạt bầu cử 2022 khởi sự, đảng Cộng Hòa tại nhiều tiểu bang có thể sẽ giành được đa số ghế, dù có số phiếu bầu ít hơn. Tại Thượng Viện, nhiều thượng nghị sĩ Dân Chủ nói rằng, hệ thống luật pháp Hoa Kỳ, vốn được thiết kế để bảo vệ quyền lợi của các tiểu bang nhỏ, nay đang trao quyền lực cho nhóm thiểu số.

Theo Hiến Pháp, mọi tiểu bang Hoa Kỳ đều được có 2 ghế tại Thượng Viện, bất kể tiểu bang đó có dân số 1 triệu hay 30 triệu người. Hiện tại, tổng số 100 ghế tại Thượng Viện được chia đều cho 2 đảng. Tuy nhiên, tổng dân số được 50 thượng nghị sĩ Dân Chủ đại diện cao hơn số người được đại diện bởi 50 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đến 41.5 triệu người.

Theo xu hướng phát triển dân số hiện nay, đến năm 2040, khoảng 70% người Mỹ sẽ được đại diện bởi 30 thượng nghị sĩ, và 30% người Mỹ được đại diện bởi 70 thượng nghị sĩ còn lại. Tuy các chính đảng vẫn có nhiều công cụ pháp lý để kềm chế lẫn nhau tại Thượng Viện, nhưng đảng Dân Chủ cho rằng tình trạng phe thiểu số nắm quyền sẽ ảnh hưởng đến cán cân giữa 2 hệ tư tưởng tại Tối Cao Pháp Viện.