16/07/2018 | 1

Đảng Dân Chủ California ủng hộ Kevin De León hơn thượng nghị sĩ đương nhiệm Dianne Feinstein

Đảng Dân Chủ  California ủng hộ Kevin De León hơn thượng nghị sĩ đương nhiệm Dianne Feinstein

Ảnh: senate.gov.ca

Washington DC – Hôm Thứ Bảy, lãnh đạo đảng Dân Chủ California bỏ phiếu áp đảo để ủng hộ Kevin de León ra tranh chiếc ghế thượng nghị sĩ liên bang, chứ không ủng hộ Thượng Nghị Sĩ đương nhiệm Dianne Feinstein.

Ông De León là một nhà hoạt động có tiếng nói cấp tiến hơn trong đảng Dân Chủ, gần đây được bầu làm Chủ Tịch Thượng Viện Tiểu Bang California, và đang đại diện cho nhiều khu vực của Los Angeles. Trong khi đó bà Feinstein là thành viên Dân Chủ cao cấp phục vụ trong Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ năm tại Thượng Viện. Ông De León giành được 65% phiếu bầu trong số thành viên hội đồng quản trị của đảng Dân Chủ, còn bà Feinstein chỉ có 7% phiếu bầu, 28% bỏ phiếu “không ủng hộ”. Theo quy định đảng Dân Chủ California, cần có 60% số phiếu để đảng chính thức xác nhận một ứng cử viên.

Trong một tuyên bố ngay sau khi được xác nhận, ông De León tiếp tục kêu gọi một cuộc tranh luận chống lại bà Feinstein, đồng thời mừng chiến thắng của mình. Ông cũng nói rằng qua nhiều năm chiến đấu trong khó khăn để giành được sự tiến bộ, giờ đây ông có thể chứng minh với thế giới rằng tiểu bang California có thể tạo ra một con đường cho phần còn lại của đất nước.

Jeff Millman là trưởng ban vận động chiến dịch của bà Feinstein, chào mừng kết quả bầu cử sơ bộ của thượng nghị sĩ Feinstein. Ông Millman cho biết bà giành được 2.1 triệu phiếu bầu, và giành được 70% số phiếu của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ ở California. (Mai Đức)