09/10/2017 | 2

Đảng Dân Chủ bác bỏ yêu sách của tổng thống Trump đòi tài trợ bức tường biên giới để đổi lấy DACA

Đảng Dân Chủ bác bỏ yêu sách của tổng thống Trump đòi tài trợ bức tường biên giới để đổi lấy DACA

Washington DC. (CBS) – Đảng Dân Chủ Quốc Hội bác bỏ yêu sách mà Tổng Thống Donald Trump đưa ra trong ngày Chủ Nhật 8 tháng 10, đòi Quốc Hội chấp thuận tài trợ bức tường biên giới, cũng như tiền thuê mướn thêm hàng ngàn nhân viên di trú, để đổi lấy DACA, chương trình bảo vệ 800,000 di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ.

Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Dân Chủ Hạ Viện Nancy Pelosi và lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện Chuck Schumer cùng cho biết trong một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc. Họ nói với tổng thống rằng sẵn sàng thảo luận về các biện pháp an ninh biên giới, đi kèm với đạo luật DACA. Tuy nhiên, yêu sách của tổng thống vượt quá mọi điều hợp lý, và không thể hiện bất kỳ nỗ lực nào để họ có thể thỏa hiệp.

Tuyên bố chung nói yêu sách nào bao gồm bức tường biên giới đều bị loại trừ trong tất cả các cuộc đàm phán. Bà Pelosi và ông Schumer cho rằng tổng thống không hề có ý định nghiêm túc trong sự thỏa hiệp, không muốn giúp đỡ di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ.

Trong thời gian vận động tranh cử, tổng thống Trump luôn sử dụng ngôn ngữ nghiêm khắc khi nói về di dân bất hợp pháp, sử dụng hình ảnh bức tường biên giới để thu hút sự ủng hộ của cử tri bảo thủ. Ông tuyên bố sẽ bắt chính quyền Mexico chi trả mọi phí tổn của bức tường. Nhưng phía Mexico khẳng định không chi trả dù chỉ một xu. (Mai Đức)