13/04/2021 | 3

Đảng CSVN tổ chức báo cáo kết quả đại hội 13 cho nhà cầm quyền Bắc Kinh

Đảng CSVN tổ chức báo cáo kết quả đại hội 13 cho nhà cầm quyền Bắc Kinh

Hình minh hoạ- Nguồn hình Nhà đầu tư

Tin Vietnam.- Báo Nhân dân loan tin, vào ngày 12 tháng 4 năm 2021, ông Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại trung ương Cộng sản Việt Nam đã thay mặt đảng Cộng sản chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 cho Trung Cộng. Đại diện cho phía Trung Cộng là ông Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại trung ương.

Tại hội nghị, ông Trung thay mặt nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cảm ơn phía Trung Cộng đã gửi điện chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ ghế Tổng bí thư. Sau đó, ông Trung báo cáo cho phía Trung Cộng về những nội dung chính trong văn kiện đại hội 13 về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đường lối, chính sách đối ngoại của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Về đường lối đối ngoại, ông Trung khẳng định nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn một lòng coi trọng mối quan hệ với nhà cầm quyền Trung Cộng, đây là chủ trương nhất quán, lâu dài và là chiến lược ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại của nhà cầm quyền Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Cộng, Bắc Kinh sẽ tổ chức hoạt động học tập đảng Cộng sản Trung Cộng, trong đó có mối quan hệ của hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng.

Tại hội nghị, cả hai đảng Cộng sản đều cho rằng năm 2021 là năm có ý nghĩa với cả hai. Đối với Cộng sản Việt Nam thì là năm khởi đầu nhiệm kỳ đại hội 13, còn phía Trung Cộng thì bắt đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Cộng.

An Nhiên