27/02/2014 | 0

Đảng CSVN có còn nhớ cuộc chiến biên giới 1979 hay không?

Thủ tướng CSVN thì nói Đảng, Nhà nước không bao giờ quên cuộc chiến biên giới 1979. Trong khi đó, cùng chung trên một bài báo, theo chủ nhiệm Ủy ban Tư vấn Khoa học và Giáo dục Phạm Thị Trân Châu, những ngày vừa qua, báo chí đã khơi lại sự kiện này. Bà Châu đề nghị xem xét tổ chức kỷ niệm, làm tượng đài và đưa thông tin về cuộc chiến vào sách giáo khoa. Nếu không bao giờ quên thì tại sao đến bây giờ mới xem xét để tổ chức kỷ niệm, làm tượng đài, v.v.??