16/04/2020 | 14

Đảng CSVN bắt các đảng viên phải đọc báo đảng nhiều hơn nữa

Đảng CSVN bắt các đảng viên phải đọc báo đảng nhiều hơn nữa

Báo đảng (Ảnh: Huyện uỷ Nam Trà My- Quảng Nam)

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 14 tháng 4 năm 2020 loan tin, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực ban Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam vừa ký thông báo kết luận số 173 về việc mua và đọc báo, tạp chí của đảng Cộng sản.

Theo đó, Ban bí thư đảng Cộng sản bắt ép các đảng viên, và tổ chức đảng phải tiếp tục mua, đọc báo, tạp chí của đảng Cộng sản nhiều hơn nữa dù có đọc hay không. Để việc này được thực hiện theo ý của lãnh đạo đảng Cộng sản, các cơ quan có trách nhiệm phải kiểm tra, đôn đốc các đảng viên, tổ chức đảng ở các cấp, địa phương phải mua và đọc báo, tạp chí đảng thường xuyên hơn.

Thông báo của ông Vượng lý luận rằng, một số viên chức, đảng viên Cộng sản chưa nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí Cộng sản trong sinh hoạt, và cuộc sống nên việc mua, đọc các sản phẩm này tại một số chi bộ, đảng bộ chưa được thực hiện tốt. Còn về chất lượng sản phẩm của báo, tạp chí đảng thì thông báo của ông Vượng thừa nhận là chúng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người đọc.

Về vấn đề kinh phí để mua các sản phẩm báo chí của đảng chưa được nhà cầm quyền bố trí đủ, đã vậy có trường hợp sử dụng tiền mua báo này để làm việc khác. Vì vậy, Ban bí thư Cộng sản yêu cầu các cấp uỷ đảng, các tổ chức hành chính nhà nước, và tất cả các ban ngành khác phải đọc báo, tạp chí đảng nhiều hơn nữa. Phải coi đây là tài liệu quan trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị đảng viên, vận dụng vào cuộc sống.

An Nhiên