15/12/2015 | 1

Đảng CSVN bàn nhân sự tại trung ương 13

Đảng CSVN bàn nhân sự tại trung ương 13

Đây là kỳ họp được coi như áp chót dài 10 ngày trước Đại hội đảng XII,dự trù khai mạc đầu năm 2016. Người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng nói Hội nghị 13 “hết sức hệ trọng” vì 4 lý do:

1.-Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

2.- Bỏ phiếu biểu quyết danh sách các Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XII.

3.- Bỏ phiếu biểu quyết đề cử các Ủy viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

4.- Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ngoài ra cũng tại kỳ họp quan trọng này, theo lời Nguyễn Phú Trọng, tất cả các “Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết, khỏang 200 người) sẽ “ghi phiếu giới thiệu các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt” gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Theo thứ tự, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng đang giữ các chức vụ này trong khóa đảng XI. Tại Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 10, Nguyễn Phú Trọng đề xướng 3 độ tuổi cho Ban Chấp hành đảng khóa XII gồm dưới 50; 50 – 60 và từ 61 tuổi trở lên. Khi quy định “từ 61 tuổi trở lên”, có nghĩa Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi ; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, 70; Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng cùng tuổi 65 vào năm 2016 vẫn có thể được cơ cấu ngồi lại. Chính Nguyễn Phú Trọng đã nói tại Hội nghị 12 rằng: “Trường hợp đặc biệt cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.”

Khi dành quyền quyết định cho Bộ Chính trị, Nguyễn Phú Trọng đã nắm phần thắng, vì phe ông ta chiếm đa số trong số 16 Ủy viên. Tuy nhiên, thế lực của ông Trọng cũng có thể bị lật ngược vì quyền quyết định sau cùng thuộc về Ban Chấp hành Trung ương, là nơi Nguyễn Tấn Dũng chiếm ưu thế. Nguyễn Tấn Dũng đang nuôi tham vọng là người miền Nam đầu tiên nắm chức Tổng Bí thư.

Tại Hội nghị Trung ương 7 (từ ngày 02-5 đến ngày 11-5-2013), phe thân Nguyễn Tấn Dũng đã đánh bại áp lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông Trọng muốn đưa hai ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế và Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội Chính vào Bộ Chính trị. (Phạm Trần)