23/10/2014 | 0

Đảng cộng sản Trung Quốc đưa ra chương trình pháp trị

Đảng cộng sản Trung Quốc đưa ra chương trình pháp trị

Bắc Kinh – Trung Cộng. (Reuters) – Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra chương trình pháp trị trong cuộc họp ủy ban chấp hành trung ương.

Cuộc họp nhấn mạnh đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo hiến pháp và hệ thống pháp luật quốc gia. Khóa họp 4 của Ủy ban Chấp hành Trung ương thứ 18 của đảng Cộng sản Trung quốc kéo dài từ ngày 20 tới ngày 23. Qua bản tuyên bố sau cuộc họp, đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng công tác chính là cải thiện hệ thống pháp trị xã hội chủ nghĩa với đặc tính Trung Quốc, lấy hiến pháp làm cốt lõi, cương quyết thi hành hiến pháp để cổ võ sự cai trị bằng pháp luật, xây dựng một chính phủ tuân hành pháp luật, bảo vệ ngành tư pháp, tạo sự tin tưởng đối với hệ thống tư pháp, làm cho dân chúng quan tâm tới pháp luật, xây dựng một xã hội dựa trên pháp luật, làm sắc bén sự lãnh đạo của đảng hướng về pháp trị.

Quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội sẽ giữ vai trò tốt hơn trong việc giám sát thi hành hiến pháp. Theo bản tuyên bố, một cơ chế gồm nhiều đảng viên có hồ sơ tốt sẽ can thiệp vào các vụ xét xử của ngành tư pháp. Quân đội Nhân dân cũng sẽ cổ động cho chế độ pháp trị, thi hành quân kỷ chặt chẽ hơn. Đây là lần đầu tiên một phiên họp của Ủy ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc lấy pháp luật làm chủ đề cuộc họp.

Bản tuyên bố cũng nói rằng Trung Cộng sẽ bảo đảm sự minh bạch của chính phủ, bảo đảm thi hành chính sách Một Quốc Gia Hai Hệ Thống. Bản tuyên bố sau cuộc họp cho thấy đảng Cộng sản Trung Quốc đang muốn nhân danh pháp trị để củng cố quyền lực đang bị lung lay trước phong trào chống đối âm ỷ đang gia tăng trong nước, tham nhũng đang lan tràn, người dân Hong Kong, Tân Cương đang đứng lên đòi dân chủ và người Tây Tạng cũng đang bắt đầu đứng lên đòi quyền tự trị. (H. Võ)