28/03/2017 | 7

Đảng Cộng Sản Trung Cộng gây khó dễ cho trường đại học có tư tưởng tự do

Đảng Cộng Sản Trung Cộng gây khó dễ cho trường đại học có tư tưởng tự do

Quảng Đông, Trung Cộng – Một trường đại học tại tỉnh Quảng Đông đã bị các thanh tra của Đảng Cộng Sản chỉ trích vì không tuân theo các ý thức hệ chính thống, và không chịu cấm đoán các tôn giáo bất hợp pháp.

Lời chỉ trích nhắm vào trường đại học Shantou diễn ra giữa lúc các trường đại học trên khắp Trung Cộng đang bị đảng Cộng Sản gây áp lực về vấn đề giáo dục ý thức hệ. Các thanh tra kỷ luật của tỉnh Quảng Đông cho rằng, trường Shantou không tập trung vào giáo dục ý thức hệ, và không chống lại sự xâm nhập của các tôn giáo bất hợp pháp.

Ủy ban trường học tại Đại học Shantou cũng bị cáo buộc là yếu kém trong vai trò lãnh đạo chính trị và không chấp hành các quyết định từ trung ương. Ban thanh tra đã yêu cầu trường Shantou phải kiểm soát kỹ hơn các giáo trình và các hội thảo có liên quan đến nước ngoài. Trường cũng được yêu cầu phải theo dõi các lời bình luận của sinh viên và giáo viên trong lớp học cũng như trên Internet. Đặc biệt, trường Shantou được lệnh phải quản lý kỹ hơn các giáo viên nước ngoài, và phải chọn lựa các vị trí lãnh đạo trong trường dựa trên gốc gác chính trị của họ.

Việc giáo dục ý thức hệ là một phần trong một chiến dịch quốc gia của Trung Cộng, không nhắm riêng vào trường Shantou. Tuy nhiên, việc trường này bị công khai yêu cầu phải kiểm soát các tư tưởng tự do là điều hoàn toàn bất thường. Trước đây, trường Shantou từng có một số giáo sư khoa Báo Chí là những người đã từng thắng giải Pulitzer, một giải thưởng danh giá của giới ký giả, và khoa Anh ngữ của trường này hiện có hơn 20 giáo viên nước ngoài. (Ngô Bảo)