08/03/2014 | 0

Đảng Cộng Hoà vạch kế hoạch tạo việc làm

Đảng Cộng Hoà vạch kế hoạch tạo việc làm

Washington, DC. (CBS)
Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Rob Portman, tiểu bang Ohio, vạch kế hoạch Việc Làm Cho Người Dân Hoa Kỳ của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện. Kế hoạch này được thiết kế để mang lại cơ hội, dẫn tới việc phục hồi kinh tế và một lần nữa giúp mọi công dân có thể thực hiện giấc mơ Mỹ của mình.
Ông Portman tuyên bố rằng Tổng Thống Obama và đảng Dân Chủ tại Quốc Hội cố apug các chính sách hợp lý trong việc đánh thuế, chi tiêu và thúc đẩy sự phát triển của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dư luận cho rằng những ý tưởng đó không đạt kết quả theo mong muốn. Năm năm đã trôi qua kể từ khi các chuyên gia xác định rằng cuộc khủng hoảng đã qua, đến nay vẫn còn hàng triệu người Hoa Kỳ cho rằng cuộc khủng hoảng chưa chấm dứt. Nhiều người vẫn phải vật lộn để sống qua ngày.
Tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, thực tế số người bị thất nghiệp dài hạn đang ở mức cao kỷ lục. Tiền lương giảm sụt dần trong khi chi phí săn sóc y tế, giáo dục đại học và giá xăng tăng cao, giấc mơ Mỹ của tầng lớp trung lưu đang bị bóp nghẹt. Ông Portman nói rằng, đảng Cộng Hòa có thể làm tốt hơn để xây dựng niềm tin ở người dân Hoa Kỳ, bằng cách cải tổ luật thuế công ty, phê chuẩn hiệp định thương mại và thông qua dự án xây dựng dường ống dẫn dầu Keystone. – N. Trần