28/02/2015 | 0

Đảng Cộng Hòa ủng hộ kế hoạch tiết kiệm 529

Đảng Cộng Hòa ủng hộ kế hoạch tiết kiệm 529

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Jim Renacci, từ tiểu bang Ohio, kêu gọi Tổng Thống Barack Obama ủng hộ kế hoạch tiết kiệm lưỡng đảng, vừa được Hạ Viện thông qua trong tuần này.

Ông Renacci cho biết để thích ứng với thời đại, kế hoạch tiết kiệm cho đại học 529 nên được làm rõ để được tính như là những chi phí hội đủ điều kiện và loại bỏ những thủ tục giấy tờ không cần thiết cho các nhà quản trị các kế hoạch trên. Theo ông Renacci, mọi người thường xuyên nói về tưởng thưởng cho những người xứng đáng, những người làm việc chăm chỉ và tuân thủ qui định, đó chính là kế hoạch 529. Kế hoạch tiết kiệm 529 giúp cho các gia đình mở tài khoản cho con mình, ngay từ khi các em mới chào đời. Sau đó các em có thể sử dụng số tiền trong tài khoản, không phải đóng thuế, để mua sách vở, đóng lệ phí, tiền học và tiền ăn ở.

Ông Renacci lập luận rằng tổng thống nên làm theo những hành động mà Hạ Viện đã thực hiện trong tuần này nhằm sửa đổi kế hoạch tiết kiệm 529. (Nguyên Trân)