15/05/2016 | 0

Đảng Cộng Hòa: Tổng thống làm kinh tế Mỹ tụt hậu

Đảng Cộng Hòa: Tổng thống làm kinh tế Mỹ tụt hậu

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần, đảng Cộng Hòa lên án tổng thống làm cho tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ bị tụt hụt hàng thập kỷ.

Thượng Nghị Sĩ Dan Sullivan nói ngày càng nhiều người Mỹ tim rằng Hoa Kỳ đang đi sai dường và tương lai của con em họ không mấy sáng sủa. Theo ông Sullivan, DNA của Hoa Kỳ dựa vào lời hứa hẹn tiến bộ, nhưng đang bị mất đi sự đầu hàng của Tổng Thống Barack Obama và nền kinh tế mới bình thường của ông.

Ông Sullivan kêu gọi các chính trị gia tuân theo mệnh lệnh đạo đức để phát triển kinh tế và tạo cơ hội kinh tế. Vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Alaska kêu gọi một thay đổi lớn tại Washington. Ông Sullivan tuyên bố mọi người có thể, sẽ và phải đạt được đầy đủ tiềm năng kinh tế của người Mỹ. (Nguyên Trân)