04/10/2014 | 0

Đảng Cộng Hòa tiếp tục thúc đẩy hủy bỏ Obamacare

Đảng Cộng Hòa tiếp tục thúc đẩy hủy bỏ Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa Elise Stefanik đọc diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, chỉ trích Tổng Thống Obama và đảng Dân Chủ về chăm sóc sức khỏe và chính sách năng lượng.

Bà hứa hẹn một con đường tốt đẹp hơn nếu đảng Cộng Hòa nắm được quyền kiểm soát Hạ Viện và Thượng Viện sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Bà Stefanik nhấn mạnh sự khó khăn mà doanh nghiệp gia đình của bà phải đối mặt khi ghi danh mua bảo hiểm y tế, sau khi luật cải tổ y tế Obamacare được thông qua. Bà đề nghị bãi bỏ Obamacare và thay thế bằng các đề xuất phổ thông với giá hạ, chất lượng y tế cải thiện và tăng khả năng tiếp cận, đặc biệt là cho các cộng đồng nông thôn, chẳng hạn như North County ở tiểu bang New York. Mặc dù đảng Cộng Hòa cam kết nhắm trọng tâm vào luật y tế của tổng thống trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, vấn đề này gần đây bị lơi là đôi chút trong chiến dịch vận động, đặc biệt khi một số các vấn đề về chính sách đối ngoại trở nên nổi bật.

Ngoài ra, bà Stefanik cũng cam kết giới thiệu một bộ luật thuế rõ ràng hơn, công bằng hơn và đơn giản hơn nếu bà đắc cử. Bà tuyên bố sẽ theo đuổi một chính sách năng lượng quốc gia để tạo việc làm giảm giá và bảo vệ môi trường. Theo bà Stefanik, bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa vào tháng 11 là bỏ phiếu để sua tan sự nguyên trạng của việc chính phủ cồng kềnh hơn, chi tiêu nhiều hơn và thuế cao hơn, vạch ra một hướng đi mới cho những ý tưởng mới để tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. (H. Nguyễn)