21/09/2017 | 0

Đảng Cộng Hòa Thượng Viện sẽ tổ chức bỏ phiếu cho Dự Luật Graham-Cassidy vào tuần sau

Đảng Cộng Hòa Thượng Viện sẽ tổ chức bỏ phiếu cho Dự Luật Graham-Cassidy vào tuần sau

Washington DC. (Reuters) – Tuần sau đảng Cộng Hòa Thượng Viện sẽ nỗ lực thêm một lần nữa, cố gắng tổ chức buổi bỏ phiếu cho dự luật xóa bỏ và thay thế Obamacare, chỉ với 51 phiếu thuận,  vì  thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố không ủng hộ.

Theo xác nhận của David Popp – phát ngôn viên của lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell- dự luật Graham-Cassidy sẽ phải đương đầu với thử thách một lần cuối cùng. Từ nay tới ngày 30 tháng 9, nếu dự luật vẫn chưa được Thượng Viện thông qua, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 trở đi, đảng Cộng Hòa phải có đủ 60 phiếu mới thắng, trong khi tổng số thành viên của họ chỉ là 52.

Dự luật Graham-Cassidy được hai thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Bill Cassidy soạn thảo. Dự luật mới đề nghị thay thế Obamacare bằng hệ thống cấp tiền cho tiểu bang, để tiểu bang tự thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ, tự xóa bỏ một số quy định không cần thiết của Obamacare. Tuy nhiên những người chỉ trích cho rằng dự luật mới vẫn cắt chương trình Medicaid dành cho người nghèo, tăng bảo phí đối với bệnh nhân cao niên, và những người có bệnh từ trước, và số người mất bảo hiểm sẽ tăng. (Mai Đức)